Anasayfa » EĞİTİM / DANIŞMANLIK

EĞİTİM / DANIŞMANLIK


KURUMSAL EĞİTİM PROGRAMLARI (TRAINING PROGRAMS FOR ENTERPRISES & GOVERNMENT AGENCIES)

 • Yönetim Kurulları ve Tepe Yöneticiler için Stratejik Yönetim ve Strateji Geliştirme/ Strategic Management and Strategy Development for Boards and Top Managers (2 gün/ 2 days)
 • İç Denetim Metodolojisi, Araç ve Teknikleri / Internal Audit Methodology, Tools and Techniques (3 gün/3 days)
 • İç Denetimde Risk Değerlendirmesi ve Denetim Planlaması/ Risk Assessment and Audit Planning (2 gün)
 • Etkili İç Denetim Fonksiyonu Oluşturma ve Yönetme/ Establishing an Effective Internal Audit Activity (2 gün/ 2 days)
 • Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma ve Yürütme/ Establishing and Managing an Internal Control System in Government Agencies  (3 gün/3 days)
 • Şirketlerde COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Oluşturma ve Yürütme/ Establishing and Managing a COSO Based Internal Control System in Private Companies (2 gün/2 days)
 • Kurumsal Risk Yönetimi / Enterprise Risk Management (2 gün/2 days)
 • Yönetim Kurulları İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi- Farkındalık Semineri/ Internal Audit, Internal Control and Risk Management for Board & Top Management (2 saat /2 hours )
 • Operasyonel Denetim ( Operational Auditing (2 gün/2 days)
 • İç Denetçiler İçin İletişim Becerileri (mülakat, toplantı, zaman yönetimi, çatışma yönetimi, sunum becerileri)/ Effective Communication Skills for Internal Auditors (2 gün/2 days)
 • Kontrol Öz Değerlendirme/ Control Self Assessment (2 gün/ 2 days)
 • Denetim Komitesi Oluşturma ve Yönetme / Establishing and Managing the Audit Committee (1 gün/ 1 day)
 • Risk Komitesi Oluşturma ve Yönetme/ Establishing and Managing the Risk Committee (1 gün/ 1 day)

* Tüm eğitimler İngilizce olarak da verilebilmektedir / All training programs can be delivered in English

* Tüm eğitimler Online ortamda verilebilmektedir / All training programs can be delivered online from Zoom, Webex, Skype, Teams, etc.

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (ADVISORY SERVICES)

 

 • İç Denetim Sistemi/Departmanı Oluşturma /Establishing an Internal Audit Activity/Function
 • Stratejik Planlama  ve Strateji Geliştirme /Strategic Planning and Strategy Development
 • Strateji Uygulama ve Kurumsal Performans Yönetimi /Strategy Execution and Performance Management
 • OKR Bazlı Performans Yönetimi Sistemi/ Objective and Key Results Based Performance Management
 • Yönetim Sistemleri Entegrasyonu (stratejik yönetim, performans yönetimi, süreç yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin entegrasyonun sağlanması/ Integration of all management systems (strategic planning, performance management, process management, quality management, risk management, internal audit and internal control)
 • Kurumsal Kültür Analizi ve Kültürün Geliştirilmesi/ Organizational Culture Assessment and Improvement
 • Kontrol Ortamı Analizi ve İyileştirilmesi / Control Environment Assessment and Improvement
 • COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Oluşturma /Establishing a COSO Based Internal Control System
 • COSO Bazlı Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Oluşturma /Establishing a COSO Based Enterprise Risk Management System)
 • Şirket Stratejik Risklerinin Değerlendirilmesi ve Stratejik Risk Yönetimi Planının Hazırlanması/ Strategic Risk Assessment & Preparation of the Risk Management Plans
 • İç Denetim Outsourcing/ Co-sourcing Hizmetleri / Internal Audit Outsourcing & Cosourcing Services
 • İç Denetim Faaliyetleri İçin QAR Hazırlık (Kalite Güvence Değerlendirmesi Hazırlık) / Preparation for the QAR of Internal Audit Activity
 • Operasyonel Denetim Hizmetleri (Operational Auditing Services)
 • Fraud Denetimleri (Fraud Auditing Services)
 • Organizasyonel Yeniden Yapılandırma ve Değişim Yönetimi (Organizational Reengineering and Change)

 

Kurumsal eğitim/danışmanlık talepleri ile ilgili olarak bertan.kaya@yahoo adresinden benimle irtibata geçebilirsiniz. 

For more information please contact me at bertan.kaya@yahoo.com.


Yukarıya Git