Kamu İdarelerinde İç Denetim ve Teftiş Faaliyetleri Birleştirilebilir Mi?

Değişim insanlığın en temel gerçeklerinden birisidir. Değişim bazen dış faktörlerden, bazen de iç faktörlerden kaynaklanır. Bazen dış dünyadaki gelişmeler sizi değişmeye zorlar, bazen de siz değişmek gerektiğini düşünerek bir iç motivasyon ile değişim sürecini başlatırsınız. İnsanlar için de, örgütler için de, toplumlar için de bu böyledir. Kamu İdarelerinde iç denetim faaliyetlerinin başlatılması esasen dış faktörlerden...
Devamı »

Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak

Merkez Bankasının geçtiğimiz gün aldığı zorunlu karşılık artırma kararı ile piyasadan bankacılık sektörü kanalı ile 10 milyar TL’ye yakın para çekmesi bekleniyor. Bilindiği üzere, Merkez Bankası Aralık ayının sonunda da benzer bir karar almış ve piyasadan yine bankacılık kanalı ile yaklaşık 8 milyar TL likidite çekme yoluna gitmişti. Eski bir Merkez Bankalı olarak şunu rahatlıkla...
Devamı »

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitimi

Kamu İdarelerinden gelen yoğun talep üzerine, “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma” konulu, 5 gün süren, uygulamaya yönelik ve son derece kapsamlı bir kurumsal eğitim programı oluşturduk. Eğitim programı, Kamu İdarelerinde iç kontrol sistemi kurmak, koordine etmek, yürütmek ve denetlemekle görevli tüm yönetici ve personelin katılımına açıktır. Eğitim programı her İdare için özel olarak düzenlenecek...
Devamı »

Risk Yönetimi ve İç Kontrol ile İlgili Düzenlemelerin Karşılaştırması

Bugün dünya genelinde pek çok organizasyon, iç kontrol ve risk yönetim faaliyetlerini, tabi oldukları veya kullanmayı kendileri tercih ettikleri rehber düzenlemeler ışığında yapılandırmaktadırlar. COSO’nun İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Çerçeveleri, ISO’nun 31000 Standardı veya İngiliz Hazine Bakanlığı’nın Turuncu Kitabı gibi düzenlemelerin rehberliğinde, etkin sistemler kurulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizdeki Kamu İdarelerinin iç kontrol sistemlerini oluşturmada baz...
Devamı »

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Semineri

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Kamu idarelerinde etkin iç kontrol sistemleri oluşturulması planlanmıştır. Bu amaçla, Kamu İdareleri tarafından çeşitli çalışmalar başlatılmış olup, 5018 sayılı Kanun ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin gerekliliklerini önemli ölçüde karşılayan eylem planları hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Bu bağlamda, tüm Kamu İdarelerinin...
Devamı »

Kamu İdarelerinde Etkin İç Kontrol Sistemleri Nasıl Kurulabilir?

Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Türkiye’nin Kamu Malî Yönetim Sistemi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmis ve bu kapsamda kamu idareleri genelinde etkin iç kontrol sistemleri oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda tüm kamu idareleri iç kontrol sistemlerini 5018 sayılı Kanun hükümleri ile İç...
Devamı »

Konaklama İşletmeleri ve İç Denetim İhtiyacı

Konaklama işletmeleri deyince aklımıza kıyı otellerinden, şehir otellerine, pansiyonlardan beş yıldızlı oteller ve 1. Sınıf tatil köylerine kadar pek çok işletme gelmektedir. Genellikle sahip-yöneticiler tarafından idare edilen, konaklama kapasitesi ve hizmet yelpazesi sınırlı, küçük ve orta ölçekli otelleri bir tarafa koyarsanız, beş yıldızlı ve üzeri hizmet veren ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen pek çok otelin...
Devamı »

Dr. Bertan Kaya Control Solutions International Türkiye Ofisinde Göreve Başladı

Sevgili dostlarım, 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle merkezi ABD’ de bulunan ve dünyanın önde gelen iç denetim, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri danışmanlık şirketi Control Solutions International’ ın Türkiye Ofisinde İç Denetim & Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Ortak olarak göreve başlamış bulunmaktayım.
Devamı »

Dr. Bertan Kaya Tarafından Verilen Eğitimler

1) İç Kontrol Sistemi Oluşturma (COSO yaklaşımı) (5 gün) 2) Risk Odaklı İç Denetim: Teknik ve Uygulamaları (2 gün) 3) İç Denetçiler İçin İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi (3 gün) 4) Risk Değerlendirmesi ve Denetim Planlaması (2 gün) 5) Çağdaş İç Denetim Fonksiyonu Oluşturma (4 gün) 6) COSO İç Kontrol Modeli (3 gün) 7)...
Devamı »

ÖSYM Skandalından Diğer Kamu İdareleri İçin Alınabilecek Dersler

Önce TÜİK, sonra TRT ve en son da ÖSYM. Arada ismini tek tek belirtmemize gerek olmayan devlet hastaneleri, üniversiteler ve Bakanlıklar. Hemen her gün yen bir skandalın yalandığı kamu sektöründe özellikle kontrol sistemleri temelli bazı sorunlar yaşanıyor. Bu tür kurumların bünyelerinde herhangi bir risk yönetim sistemini tesis etmemiş olmaları, kanunen zorunlu olsalar da bünyelerinde henüz...
Devamı »

Yukarıya Git