İç Denetim Faaliyetiniz Etkin Mi?- KİDDM İç Denetim Değerlendirme Modeli

Bilindiği üzere, iç denetim faaliyeti Kamu İdareleri açısından bir zorunluluk (5018 sayılı Kanun ve ilgili iç denetim mevzuatı). Öte yandan, özel sektörde, Bankacılık Sektörü hariç, iç denetim faaliyetinin zorunlu olmadığını görmekteyiz. Ancak özellikle son yıllarda, özel sektörde iç denetim faaliyetine ilginin arttığını, pek çok şirketin, kanuni zorunluluk olmasa dahi bünyesinde iç denetim fonksiyonları oluşturduğuna şahit...
Devamı »

Şirketlerde İç Denetim Faaliyeti Nasıl Oluşturulur?- 4

Şirketlerde iç denetim faaliyeti oluşturmada ikinci yöntem, dış kaynak kullanımıdır (outsourcing). Dış kaynak kullanımı; şirketinizin iç denetim hizmetlerinin, dışarıdan profesyonel meslek uzmanları ve danışmanlarca sağlanmasıdır. Şirketlerin çağdaş, uluslararası standartlarda iç denetim hizmeti alması için en etkin yollardan bir tanesidir. Dış kaynak kullanımı ile bünyenizde bir iç denetim departmanı kurmaz, iç denetim personeli istihdam etmezsiniz. İç...
Devamı »

Einstein’ dan Bir Zeka Sorusu

Bilindiği üzere, “yaratıcı problem çözme” konusu sadece iç denetçiler için değil, denetim mesleğinin tüm dallarındaki denetçiler açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle, iç denetçilerin yürüttükleri operasyonel denetimler ile, dış denetçilerin yürüttükleri finansal denetimler “yaratıcı problem çözme” becerilerine en fazla ihtiyaç duyulan denetim türleridir. Denetçilerin yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmek, pek çok faktörde gelişme sağlamakla mümkündür. Bunlar...
Devamı »

Bankacılıkta Suistimaller Neden Bitmiyor?

Bugün karşılaştığım bir haber, hem iç denetçi, hem de Fenerbahçe’ li olmam nedeniyle dikkatimi çekti. Akşam Gazetesi’nin haberine göre, bir bankanın Kadıköy Hasanpaşa Şubesi’nde görevli müdürün, müşteri hesaplarından 700 bin TL’yi kendi hesabına aktardığı tespit edillmiş. Mağdurlar arasında Fenerbahçeli ünlü futbolcular Volkan Demirel ile Gökhan Gönül de bulunuyormuş. Zanlı müdür, 30 kişinin hesabından para çekmekle...
Devamı »

Kurumsal Bazı Vakalar Işığında Risk Yönetimi ve Kontrol Sorunlarına Çözüm Arayışı: İç Denetim

Mesleğimizi ilgilendiren haberleri, olayları yakından takip eden biriyimdir. Çevremde olup biten olayları genellikle meslek süzgecinden geçirip, bir iç denetçi bakış açısı ile yorumlamaya çalışırım. Şirketlerin ekonomik ve mali başarısızlıkları, kurumsal yolsuzluklar veya bazı toplumsal felaketlerin kendisinden çok, nedenleri ve arka planı üzerine kafa yormaya çalışırım. Çoğunlukla, bu tür vakaların arka planında ciddi bir kurumsal yönetim...
Devamı »

Şirketlerde İç Denetim Faaliyeti Nasıl Oluşturulur

Şirketiniz var ve şirketiniz bünyesinde iç denetim faaliyetine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Gerçekten böyle bir ihtiyaç var mı?” ve var ise, “ne şekilde karşılanabilir?” sorularının yanıtlarını almak istiyorsunuz. İlk yapacağınız iş, önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere iç denetim alanında uzman bir kişiye danışmak ve durum değerlendirmesi yaptırmak. Hits: 385
Devamı »

İyi İç Denetim Raporu Nasıl Yazılır?

Rapor yazmak hemen her denetim türünde denetim elemanını en çok zorlayan hususların başında gelir. Denetim boyunca elde edilen nihai kanaatin, yine denetim boyunca toplanan denetim kanıtları ile ilişkilendirilmesi ve ulaşılan sonuçların belirli bir mantık silsilesi içinde dikkat çekebilecek şekilde sunulması gerekmektedir. Hits: 1003
Devamı »

Şirketlerde İç Denetim Faaliyeti Nasıl Oluşturulur?-2

Çağdaş, uluslararası standartlarda ve risk odaklı bir iç denetim faaliyeti oluşturmak isteyen şirketler açısından işe nasıl başlanacağı çok önemlidir. Her şirketin ihtiyaçları ve koşulları farklıdır. Bu sebeple, ihtiyaç duyulan iç denetim faaliyetlerinin kapsam, nitelik ve hizmet koşulları da farklılık gösterecektir. Örneğin, imalat sanayinde faaliyet gösteren orta ölçekli bir firma ile, hizmet sektöründe faaliyet gösteren 20...
Devamı »

Şirketlerde İç Denetim Faaliyeti Nasıl Oluşturulur?- 1

“Şirketler Ekonomik Krize Karşı Ne Yapmalı” yazı dizimizde, iç denetimin şirket yönetimlerine krizlerin iyi yönetilmesinde sağlayabileceği faydalardan bahsetmiş, sağlıklı ve etkin bir iç denetim faaliyetinin ne şekilde tesis edilebilceği hususunu sonraki makalelerimizde ele alacağımızı belirtmiştik. Burada kullanılan “iç denetim faaliyeti” ifadesi, iç denetim hizmetlerinin şirket bünyesinde ayrı bir birim, departman veya fonksiyon dahilinde yapılandırılması tercihinin...
Devamı »

Enneagram Öğretisi ve Kişilik Tiplerinin Tanımlanması

Dokuz kişilik tipi anlamına gelen Enneagram, insanın kendisini tanımasına yardımcı olan, insan-ı kâmil olmak isteyene önündeki engelleri gösteren bir yol. Dünyada da çok yeni bir kavram olan Enneagram, tam anlamıyla ene’nin anlaşılmasına ve öz benliği ortaya çıkarmaya yarıyor. Hits: 1199
Devamı »
Yukarıya Git