Şirketlerde İç Denetim Faaliyeti Nasıl Oluşturulur?-2

Çağdaş, uluslararası standartlarda ve risk odaklı bir iç denetim faaliyeti oluşturmak isteyen şirketler açısından işe nasıl başlanacağı çok önemlidir. Her şirketin ihtiyaçları ve koşulları farklıdır. Bu sebeple, ihtiyaç duyulan iç denetim faaliyetlerinin kapsam, nitelik ve hizmet koşulları da farklılık gösterecektir. Örneğin, imalat sanayinde faaliyet gösteren orta ölçekli bir firma ile, hizmet sektöründe faaliyet gösteren 20...
Devamı »

Şirketlerde İç Denetim Faaliyeti Nasıl Oluşturulur?- 1

“Şirketler Ekonomik Krize Karşı Ne Yapmalı” yazı dizimizde, iç denetimin şirket yönetimlerine krizlerin iyi yönetilmesinde sağlayabileceği faydalardan bahsetmiş, sağlıklı ve etkin bir iç denetim faaliyetinin ne şekilde tesis edilebilceği hususunu sonraki makalelerimizde ele alacağımızı belirtmiştik. Burada kullanılan “iç denetim faaliyeti” ifadesi, iç denetim hizmetlerinin şirket bünyesinde ayrı bir birim, departman veya fonksiyon dahilinde yapılandırılması tercihinin...
Devamı »

Enneagram Öğretisi ve Kişilik Tiplerinin Tanımlanması

Dokuz kişilik tipi anlamına gelen Enneagram, insanın kendisini tanımasına yardımcı olan, insan-ı kâmil olmak isteyene önündeki engelleri gösteren bir yol. Dünyada da çok yeni bir kavram olan Enneagram, tam anlamıyla ene’nin anlaşılmasına ve öz benliği ortaya çıkarmaya yarıyor. Hits: 880
Devamı »

İç Denetimin Ayinesi

Türkçe’de çok beğendiğim bir deyim var; “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”. Esasen, Ziya Paşa’ya ait bir terkib-i bentten bir beyit olup, daha sonra deyim haline dönüşmüş. Orijinali şu şekilde:“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde”. Hits: 38
Devamı »

Yöneticiler ve İç Denetçiler için Temel İç Kontrol Bilgileri

Genel anlamıyla kontrol, planlanan bir amaca ulaşılıp ulaşılmadığının araştırması şeklinde tanımlanabilir. İşletmelerde kontrol ise, yönetimin belirlediği plan, hedef ve performans standartlarına uygunluğu sağlamada kullanılan sistematik prosedürlerdir. Kontrol esasen bir yönetim fonksiyonudur. Diğer bir ifadeyle iç kontrol, belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmak için yönetim tarafından kabul edilen politikalar, uygulanan usul ve yöntemlerdir. Hits: 204
Devamı »

Ekonomik Suçlar ve İç Denetim

Geçen hafta, Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Şirketi PWC’nin 40 ülkede yaptığı “Küresel Ekonomik Suçlar Araştırması- 2007” raporuna göz atma şansım oldu. Rapor Türkiye genelinde ekonomik suçlar hakkında farkındalık kazanmayı ve bu tür suçların ortaya çıkarılması ve etkilerine dair bilgi vermeyi hedefliyor. Raporun baz aldığı sonuçlar Türkiye’deki önde gelen 105 şirketin üst düzey temsilcileriyle görüşülerek oluşturulmuş....
Devamı »

İç Denetime İhtiyacımız Var Mı?

Dünyada ve ülkemizdeki pek çok gelişme iç denetim kavramını gündemimize taşımıştır. Tüm dünyada 90’lı ve 2000’li yıllar boyunca yaşanan finansal skandallar, iflaslar ve yolsuzluklar gerek kamuoyu gerekse de yatırımcıları rahatsız etmiş, bu amaçla kanun koyucu ve düzenleyici otoriteler konuya el atarak, bu tür durumların tekrarını önlemeye yönelik düzenlemeleri ortaya koymuşlardır. Bu düzenlemelerin temelinde kurumların iyi...
Devamı »

Bas-çek dijital fotoğraf makineleri alırken dikkat etmemiz gerekenler!

KAYNAK: (www.milliyet.com.tr) Mehmet Arslantunalı Mehmet.arslantunali@mobillife.net Bas-Çek dijital fotoğraf makinesi nedir? Bir dijital kamera alırken profesyonel ayarlar (ISO ayarları, Aperture ayarı ve daha pek çok ayar) ile uğraşmak istemiyorsanız, otomatik olarak bu ayarları sizin yerinize yapabilen bir kamera almanız gerekli. Şu an piyasada satılan tüm kameralar otomatik olarak pozlama, netleme ve ışık ayarını yapıp optimum resim...
Devamı »

İç Kontrol Neden Önemlidir?

COSO İç Kontrol Çerçevesi, tüm dünyada en iyi uygulama olarak kabul edilen bir kontrol modeli. Bu modelde, iç kontrolün beş unsuru olduğu ve bu unsurlardan herhangi birindeki arızanın, diğerlerinin de işleyişini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Tüm bu unsurlar bir piramit şeklinde yapılandırılmış. Yani tabandan, piramitin en uç noktasına kadar birbirleri üzerine inşaa ediliyorlar. En altta kurumsal...
Devamı »

Kurumunuzun Risk Zekasını Nasıl Ölçersiniz?

Dünya genelinde “risk yönetiminin” rol ve sorumlulukları, özellikle son 10 yılda büyük değişikler gösterdi. Günümüzde risk yönetimi şirketler, kamu kuruluşları ve hatta kar amacı gütmeyen organizasyonlar açısından 10 yıl öncesine göre oldukça farklı değerlendirilen bir kavram. Bundan 10 yıl evvel ağırlıklı olarak kredi risklerinden veya piyasa risklerinden bahsederken, bugün operasyonel başta olmak üzere pek çok...
Devamı »
Yukarıya Git