Anasayfa » Yönetim ve Organizasyon I Strateji

Arşivler


Yıkıcı Teknoloji ve İş Modelleri Şirketinizi Tehdit Ediyor Mu?

Bundan 15 sene önce, 2007′nin Ocak ayında Steve Jobs ilk iPhone’u dünyaya tanıttı. iPhone OS, bir App Store içermiyordu, bu nedenle yerleşik uygulamalarla sınırlıydınız. Bunlara Kamera, Haritalar, Hesap Makinesi, iTunes, Takvim, YouTube, Hava Durumu, Notlar, Telefon, Posta, Fotoğraflar, Hisse Senedi, Saat, Ayarlar ve Safari gibi uygulamalar dahildi. Bu telefon ile Apple cep telefonu pazarından çıkarak, akıllı...
Devamı »

Yüksek Karlılık İçin Fiyat Rekabetinden Sıyrılıp İnovasyonu Kucaklasak Mı?

Ülkemiz şirketlerinde bu dönem moda olan bir yönetim konsepti var; dijital dönüşüm. 90’lardaki kalite-verimlilik, 2000’lerdeki strateji- performans, 2010’lu yıllardaki big data-çevik-süreç optimizasyonu furyalarından sonra, 2020’lerde yapay zeka temelli dijital dönüşümü konuşuyoruz.   Geçmiş 30 seneye şöyle bir baktığımızda, Türk şirketlerinin çağın popüler yönetim teorileri ve araçlarını bankacılık başta olmak üzere, yurt dışında ortaya çıkışından en...
Devamı »

XIV. Louis, Tek Adamlar ve Örgütler

XIV. Louis “Devlet benim!” demişti. Bugün iş dünyasındaki liderler de “Şirket benim” diyorlar. İş dünyasında hakim anlayış tek bir karizmatik lider ve onun vizyonunu itaatkar şekilde takip eden profesyonel takipçiler… Bu anlamda strateji, değişim, dönüşüm, yapılanma, marka, itibar gibi kavramlar da bu güçlü lider ile özdeşleştirilir. Gündelik yönetsel kararlar, insiyatifler üst seviyelere atıla atıla lidere...
Devamı »

Sanayide İşler İyi, Gaza Basılıyor, Ama Freni de Hazır Tutalım

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 sonuçlarını inceledim. Dikkatimi çeken birkaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim:   - 500 şirketin konsolide bilançosuna baktığımızda; 2020′de başlamış olan hasılat, faaliyet karı, ebitda ve net kar artışları 2021′de çok güçlü bir şekilde devam etmiş. Özellikle net kar olarak baktığımızda, bu 500 şirketin toplamı için %137,2, EBITDA...
Devamı »

Başarının Merkezindeki İnsanı Gerçekten Ne Kadar Anlıyoruz?

….. niçin motosikleti böyle katletmişlerdi? Bu yapanlar teknolojiden kaçan insanlar değil, bizzat teknolojistlerin kendileri idi. Bir iş yapmaya oturmuşlar ve bunu maymun gibi yapmışlardı, yaptıkları işte insani hiç bir şey bulunmuyordu. Bunun görünür bir nedeni yoktu. ……. Ama bence bunun en önemli sebebi halleriydi. Açıklaması zor. İyi huylu, dostane, boşvermiş ve ilgisiz. İzleyici gibiydiler sanki....
Devamı »

Hızlı Büyüyen ve Kurumsallaşmış Aile Şirketlerinde İç Kontrol ve İç Denetim

Aile şirketleri dediğimiz zaman bundan 10 sene önce aklımıza kurumsallaşma sürecine başlamamış veya henüz başında olan, kurucu liderin yönetimde olduğu ya da 2. kuşağa yetkiyi yeni devretmiş, girişimci bir şirket kültürüne sahip, görev, rol ve sorumlulukların iç içe geçtiği, stratejinin kurucunun kafasında şekillendiği, büyüme ve ciro odaklı, yatırım peşinde kapasiteyi artırmak için çabalayan şirketler gelirdi....
Devamı »

Kurumsal Başarının 4 Boyutu

İş hayatında gözlemlediğim kadarı ile kurumsal başarı için birbirlerini etkileyen dört boyut söz konusu. Bu boyutlar doğru bir sıra ve önceliklendirme ile ele alınıp güçlendirilir ise başarı geliyor. Birinci boyut insan/kültürdür. İkincisi, sistemdir. Üçüncüsü inovasyon/rekabettir. Dördüncüsü ise büyümedir. İnsan➡️sistem ➡️inovasyon➡️büyüme şeklinde bir etkileşim söz konusudur. Buradan şunu anlayabiliriz ki büyüme (gelir, kar, pazar payı, ölçek)...
Devamı »

Başka Bir Strateji Mümkün: İnsanı Teknolojiye Karşı Güçlendirelim!

GELECEĞİ VE DEĞİŞİMİ NEDEN GEREKTİĞİ KADAR CİDDİYE ALMIYORUZ?   Çünkü değişim önce yavaş yavaş, sonra aniden gelen bir fenomen. Gelecek dediğimiz şey bugünden adım adım, ufak ufak oluşmakta. Bu yavaş yavaş, ufak ufak ilerlemeler hissedilmiyor. Keyif veren teknolojik, sosyal, politik, sosyolojik hikayeler gibi bizlere teğet geçip gidiyor. Gidiyor ama nereye?   Bundan 6 sene önce...
Devamı »

CEO Başarısı İçin 3 Önemli Unsur

McKinsey’in eski ortakları ve Mart ayında yayınlanacak olan “CEO Mükemmelliği: En İyi Liderleri Diğerlerinden Ayırt Eden Altı Zihniyet” kitabının yazarları Carolyn Dewar, Scott Keller, and Vikram Malhotra, kitaplarında CEO’ların stratejilerinin başarısızlığa uğramasında %72 oranında etkili olan unsurun yumuşak işlerin (soft stuff) yönetilememesi olduğunu ortaya koyuyorlar. Yazarlara göre en iyi CEO’lar, “yumuşak işleri”, yani insanlarla, iletişimle...
Devamı »

Şirketlerin Gündeminde Birinci Sırada Yetenek Yönetimi Olmalı

Şirketler için “biri gider biri gelir” veya “koltuklar boşalacak ki dolsun” anlayışları sona erdi. Artık yetenekleri bulmak, işe almak, elde tutmak ve geliştirmek temel bir öncelik. Bu iş, üretim, pazarlama, satış gibi ve hatta onlardan çok daha önemli bir iş haline geldi. Bir diğer ifade ile insan kaynakları yönetimi artık stratejik bir iş. Çalışanlarınıza iş ortaklarınız...
Devamı »

Yukarıya Git