Anasayfa » Haberler » TMO İç Kontrol Farkındalık Konferansında İç Kontrol Sunumu Gerçekleştirdim

TMO İç Kontrol Farkındalık Konferansında İç Kontrol Sunumu Gerçekleştirdim

bkphoto9 Mart 2015 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’ nde, kurumun İç Kontrol Danışmanı olarak,  TMO Üst Yönetimine bir iç kontrol farkındalık konferansı verdim. Eğitim yaklaşık 2 saat kadar sürdü. Eğitimde ana hatları ile aşağıdaki mesajları paylaşmaya çalıştım:

- İç kontrol sistemi, bir kurumun yönetim kalitesini ve performansını artıran en önemli yönetsel araçlardan birisidir. Şirket ya da kurumunuzu geleceğe taşımak, değişime adapteolmasını sağlamak ve kurumsallaşmasını hızlandırmak istiyorsanız, mutlaka etkin bir iç kontrol sistemi oluşturmalısınız.

- İç kontrol sistemi, kurumsal risklerinizi daha etkin yönetmenizi sağlar. Bu şekilde sistemsel sorun, darboğaz, verimsizlik ve usulsüzlükleri erkenden tespit edip, kayba dönüşmeden tedbir alabilirsiniz.

- İç kontrol, yönetimin, hedef koyma, performansı değerlendirme, süreçleri yönetme ve gözetim kapasitesini artırır. Karar alma süreçlerinin, sağlıklı veri ışığında yürütülmesini sağlar. Kısaca yönetiminin karar alma, izleme ve düzeltici aksiyonlar alma kapasitesini güçlendirir.

- İç kontrol olmadan, iç denetim olmaz. Etkin bir iç denetim için, iç kontrol sistemi şarttır. İç denetim faaliyetleri, iç kontrol sisteminin denetlenmesi için vardır. Eğer iç kontrol yok ise, iç denetim hareket alanı bulamaz.

- İç kontrol sadece mali değil, mali olmayan süreçlerde de oluşturulmalıdır. Bu süreçler de kapsama alınmalıdır. Bir kurumun ana hizmet süreçleri, öncelikle değerlendirilmeli ve iç kontrol sistemi öncelikle bu süreçlerde tesis edilmelidir.

- İç kontrol kalite yönetimi, kurumsal yeniden yapılandırma, teftişi, mali kontrol, mali denetim ve diğer kavramlardan farklıdır. Bu kavramlar ile ilişkileri olsa da, amacı, yöntemleri ve yaklaşımı çok farklıdır. İç kontrol bir denetim faaliyeti değildir. Bir kalite yönetimi çalışması değildir. Bir süreç yönetimi çalışması değildir. İç kontrol yukarıdaki pek çok konuyu kapsayan, farklı bir metodolojiye sahip, bütüncül bir yaklaşımdır.

- İç kontrol sistemi oluşturan kurumlarda, hileli işlemlere karşı daha fazla korunmak mümkündür. İç kontrol sistemi olmayan veya etkili iç kontrol sistemi olmayan kurumsal yapılar, suistimal ve hileli işlemlere açıktır.

- İç kontrol sistemi, bir kurumdaki kurumsal hafızanın oluşması, yetkinlik ve tecrübelerin sistematik olarak bir ortak platformda toplanmasını sağlar ve kurumsallaşmaya destek olur. Ayrıca iç kontrol, kurumsal yönetim kavramı ile de yakından ilişkilidir. İç kontrol kurumsal yönetimi destekler.

 

Mükemmel ev sahipliği için TMO kurumuna ve emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ederim.

bkphoto3bkphoto2bkphoto

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmadı

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Yukarıya Git