icdenetim.org platformu nasıl kullanılmalı?

icdenetim.org projesini başlatmamızın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. icdenetim.org iç denetçiler ve iç denetim ile ilgili tüm profesyoneller için bir bilgi paylaşım platformu olma misyonu ile yola çıktı. Tamamen gönüllülük esası ile işletilen sitede iç denetim ile ilgili çeşitli konu başlıkları altında bilgi paylaşımı yapılması meslektaşların birbirleri ile iletişim kurmaları hedeflenmişti. Bir avuç gönüllü ve üyelerimizin özverili katkıları ile site geçtiğimiz 8 ay içinde 400 üyeye ulaşmayı başardı. Her geçen gün de üye sayısı artmakta.

Geçtiğimiz 8 ay içinde gerek içinde bulunduğumuz mesleki ortam ve organizasyonlarda, gerekse de mail kanalı ile icdenetim.org ile ilgili pek çok görüş, soru ve öneri aldık. Bunların genellikle olumlu ve destekleyici mesajlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak bu mesajların yanı sıra sitenin daha güncel olması ve içeriğinin zenginleştirilmesi gerekliliği ile ilgili öneriler de alıyorduk. Son günlerde bu önerilerin artması nedeni ile icdenetim.org sitesinin amacı ve kullanımı ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli gördük. icdenetim.org sitesi tamamen gönüllülük esasına göre işletilen ve tüm masrafları gönüllüleri tarafından karşılanan bir yayın ortamı. Gönüllülerimiz arasında denetçiler, danışmanlar ve akademisyenler bulunmakta. Tüm gönüllülerimiz tam zamanlı işlerde çalışıyor ve artan vakitlerinde site ile ilgili teknik, idari ve editoryal faaliyetlerde bulunuyorlar. Sitenin amacının bilgi paylaşımı olduğu gerçeğinden hareket ile tüm gönüllülerimiz ve üyelerimiz ellerinden geldiğince siteye mesai harcamaktalar. Ancak burada önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuyu dile getirmek istedik. icdenetim.org tek taraflı bir bilgi paylaşım portalı değil. Örneğin gönüllülerimizden sayın Bertan Kaya’nın kişisel web sitesi olan www.bertankaya.net tek taraflı bir bilgi paylaşım sitesi. Sayın Kaya’nın kendi görüş, düşünce ve bilgilerini paylaştığı bir platform. Deloitte firmasının www.denetimnet.net portalı da bu şekilde tek taraflı bilgi aktarımı sağlayan bir site. icdenetim.org bu tip sitelerden tartışma ve çok yönlü paylaşım imkanı sağlaması ile ayrışmaktadır. Yani icdenetim.org sitesinin temel amacı mesleki bir tartışma ve çok kişinin dahil olduğu bir paylaşım sürecini desteklemektir. Örneğin kamu kesiminde üniversite iç denetçilerinin sadece kendileri için açılmış alanlarda mesleki tartışma ve paylaşım yapmalarına imkan verecek alanlar bulunmaktadır. Burada gözden kaçırılmaması gereken en önemli nokta şudur. icdenetim.org paylaşacak bilgisi ve görüşü olan herkesin bu siteye katkıda bulunmasını istemektedir. İç denetim mesleğinin ülkemizde henüz emekleme döneminde olduğu düşünüldüğünde, iç denetçiler ve iç denetim ile ilgili herkesin bilgi ve tecrübe düzeyinin artması ile sitenin kullanım amacına yaklaşması imkanının artacağı aşikardır. Yani kamu ve özel sektör iç denetçilerinin mesleki bigi ve tecrübeleri arttıkça karşılaşacakları sorunları diğer meslektaşları ile tartışmak, mevcut bilgi birikimlerini diğerleri ile paylaşmak yönünde irada gösterecekleri tahmininden hareketle uzun dönemli bir yayın politikası izlemekteyiz. Bu nedenle icdenetim.org platformunun meslektaşlarımız tarafından daha etkin kullanımını sağlamak gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle değerli icdenetim.org üye ve kullanıcıları için bazı tavsiyelerde bulunmayı gerekli gördük, 1. icdenetim.org çeşitli sektörlerde yer alan iç denetçilerin kendi aralarında, kendi sektörlerine yönelik bilgi paylaşımına imkan verecek bir dizin ile yayınlanmaktadır. Örneğin belediye iç denetçilerinin sadece kendi aralarında sektörel konuları tartışabilecekleri alanlar mevcuttur. Tavsiyemiz özellikle aynı sektörde bulunan kamu denetçilerinin kendi bilgi, tecrübe ve çalışmalarını bu ortak alanlarda meslektaşları ile paylaşmalarıdır. Bu sayede benzer onlarca kurum iç denetçisi birbirleri ile kolaylıkla iletişim kurabilecektir. Yapılan pek çok araştırma, oluşturulan çalışma kağıdı örnekleri ve diğer pek çok husus bu ortak alanlarda paylaşıma açılabilir. Daha iyiyi yakalamak için diğer meslektaşlarımızın görüşlerini almak çok önemlidir. 2. Gerek bize gerekse de diğer meslektaşlarımıza gelen soruların şahsımıza değil, bu platform kanalı ile iç denetçi camiasına sorulması iki yönde fayda sağlayacaktır. Birincisi gelen bireysel tüm sorular çoğunlukla birbirlerine benzemektedir ve bunların hepsine cevap verebilmek ciddi bir mesai gerektirmektedir. Ancak pek çok meslektaşımız tam zamanlı çalıştığından bunlara cevap vermek zorlaşmaktadır. Oysa sorular icdenetim.org sitesinde sorulur ve burada cevaplanırsa, kafasında aynı soru olan yüzlerce meslektaşımız da aydınlatılmış olacaktır. Bu nedenle soruların icdenetim.org mesleki paylaşım platformunda sorulması ve cevapların buradan takip edilmesi hem soruyu soran hem de cevaplayanlar için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 3. Üyelerimizin ellerine geçen veya kendi oluşturdukları çalışma kağıdı örneklerini çalışma kağıtları bölümüne koymaları ile binlerce meslektaşımızın bunlara ulaşma, bunları kendilerine göre uyarlama ve kullanabilme imkanları olacaktır. Elimize geçen risk değerlendirmesi, denetim raporu, anket, tutanak, vs. çalışma kağıdı örneklerini paylaşıma açarak mesleğe ve meslektaşlarımıza çok önemli katkılar sağlamış olacağız. 4. icdenetim.org platformunun etkinliğinin artması üye sayısının artması ve üyelerin gönüllü tanıtımına bağlıdır. Herhangi bir reklam ve tanıtım bütçesi olmayan, diğer portallarla karşılaştırıldığında onların sahip olduğu bütçelerin onda birine dahi sahip olmayan portalımızın ayakta kalması tamamen gönüllülerimizin çabalarına bağlıdır. Bu nedenle tüm üye ve ziyaretçilerimizden ricamız icdenetim.org portalının gönüllü tanıtım elçileri olarak çalışmaları, icdenetim.org un misyonunu diğer meslektaşlarımıza duyurmaları ve sitemize içerik olarak katkıda bulunmalarıdır. icdenetim.org ülkemizde kamu ve özel sektörde çalışmakta olan tüm iç denetçilerin portalıdır. Gelir amacı gütmemekte olup, tüm çabası ana misyonu olan bilgi paylaşımını güçlendirmektir. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızın hızla büyüyen ve sadece kendileri için yayın yapan bu platforma sahip çıkmalarını rica ediyoruz. icdenetim.org kısa dönemde tek taraflı bilgi verme amaçlı değil, orta ve uzun vadede iç denetçilerin temel ve öncelikli paylaşım platformu olmayı hedeflemektedir. Bilgisi, tecrübesi ve fikri olan tüm meslektaş ve ilgililerin katkılarını bekliyoruz. Saygılarımızla, icdenetim.org gönüllüleri

Bir Cevap Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmadı

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yukarıya Git