Anasayfa » İç Denetim | İç Denetim Danışmanlığı | İç denetçilik | Kamu İç Denetim (Sayfa 10)

Arşivler


Bir İç Denetçi Hangi Eğitimleri Almalı?

Eğitim konusunun iç denetim mesleğinde önemli bir yer tuttuğunu söylemek gerekiyor. İç denetçilerin, özellikle de CIA sertifikasına sahip iç denetçilerin eğitimi bir yaşam felsefesi olarak görmeleri ve kendilerini sürekli geliştirmeleri şart koşuluyor. Mesleğe yeni başlayan bir iç denetçi de olsanız, meslekte emekliliğe yaklaşmış tecrübeli bir meslek adamı da olsanız farklı eğitim ihtiyaçları ile karşı karşıyasınız....
Devamı »

Çalışanları Motive Etmenin Yolları

Dünyanın önde gelen yönetim danışmanı ve eğitmenlerinden Dan Pink’ in şirketlerde çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik harika bir videosunu izledim. Dan, dünyanın pek ok gelişmiş ülkesinde, ve hatta Türkiye’ de de son derece yaygın olarak kabul gören bir motivasyon tekniği olan “havuç ve sopa” yaklaşımının, günümüz işletmelerinde ve dijital çağın yeni iş kültüründe etkin olamayacağını bilimsel...
Devamı »

Yerinde Sayan Kurumlar

“Yerinde sayan bir kurum” ne demektir, açıklamadan evvel, yerinde saymak ne demek onu açıklamakta fayda var. Yerinde saymak fiili, esasen herhangi bir yöne hareket etmemek, mevcut konum veya durumunu sürdürmek anlamını taşıyor. Kurumlar bağlamında yerinde saymak ise en iyi “atalet” kavramı ile açıklanabiliyor. Atalet sözlük anlamı gereği “eylemsizlik” anlamına geliyor. Ancak “fizik” alanından çok daha...
Devamı »

KOBİ’ ler İçin Faydalı Bir Yönetsel Araç: Operasyonel Denetim

Orta ölçek veya üzeri büyüklükte bir şirketiniz var. Sanayi, enerji, teknoloji veya hizmet sektöründe olabilirsiniz. Şirket sahibi olarak amacınız şirketinizin uzun yıllar arzu ettiğiniz şeklide büyümesi ve karlılığını artırarak sürdürmesi. Bu amaç doğrultusunda gece gündüz, ailecek ve çalışanlarınız ile el ele vererek çalışıyorsunuz. Şirketinizi iyi tanıyorsunuz. Şirketinizi bu günlere siz taşıdınız. Şirketinizin geleceğini de siz...
Devamı »

KOBİ’ ler İçin Faydalı Bir Yönetsel Araç: Operasyonel Denetim

Orta ölçek veya üzeri büyüklükte bir şirketiniz var. Sanayi, enerji, teknoloji veya hizmet sektöründe olabilirsiniz. Şirket sahibi olarak amacınız şirketinizin uzun yıllar arzu ettiğiniz şeklide büyümesi ve karlılığını artırarak sürdürmesi. Bu amaç doğrultusunda gece gündüz, ailecek ve çalışanlarınız ile el ele vererek çalışıyorsunuz. Şirketinizi iyi tanıyorsunuz. Şirketinizi bu günlere siz taşıdınız. Şirketinizin geleceğini de siz...
Devamı »

www.bertankaya.net yenilendi

Sevgili dostlarım, Bildiğiniz üzere 2 yılı aşkın bir süredir www.bertankaya.net üzerinden, iç denetim mesleğine katkıda bulunmak misyonu çerçevesinde bilgi paylaşımı içindeyim. Bu süre içinde sizlerden gelen yoğun ilgi ve desteğin sağladığı motivasyon ile elimden geldiğince, sizlere fayda sağlayabilecek çalışmalar yapmaya, siteyi güncel tutmaya çalıştım. Attığım her adımda bana destek olan, beni yalnız bırakmayan, Türkiye’ nin...
Devamı »

Şirketinizde Hile, Suistimal veya Yolsuzluk Gerçekleşiyor Olabilir Mi?-1

Kurumsal yapılar içinde, genel bağlamda insan ve maddi varlıkların, özelde de insan ve paranın bir arada bulunması tarihin her döneminde bazı yolsuzluklara yol açmıştır. Dünyanın hemen her ülkesinde, kamu veya özel sektörde pek çok kurum ve kuruluş, hileli işlem, suistimal ve yolsuzluklar ile karşı karşıyadır. Özellikle ülkemizdeki özel sektör şirketleri bu tür eylemler ve bunlardan...
Devamı »

İç Denetim Faaliyetiniz Etkin Mi?- KİDDM İç Denetim Değerlendirme Modeli

Bilindiği üzere, iç denetim faaliyeti Kamu İdareleri açısından bir zorunluluk (5018 sayılı Kanun ve ilgili iç denetim mevzuatı). Öte yandan, özel sektörde, Bankacılık Sektörü hariç, iç denetim faaliyetinin zorunlu olmadığını görmekteyiz. Ancak özellikle son yıllarda, özel sektörde iç denetim faaliyetine ilginin arttığını, pek çok şirketin, kanuni zorunluluk olmasa dahi bünyesinde iç denetim fonksiyonları oluşturduğuna şahit...
Devamı »

Şirketlerde İç Denetim Faaliyeti Nasıl Oluşturulur?- 4

Şirketlerde iç denetim faaliyeti oluşturmada ikinci yöntem, dış kaynak kullanımıdır (outsourcing). Dış kaynak kullanımı; şirketinizin iç denetim hizmetlerinin, dışarıdan profesyonel meslek uzmanları ve danışmanlarca sağlanmasıdır. Şirketlerin çağdaş, uluslararası standartlarda iç denetim hizmeti alması için en etkin yollardan bir tanesidir. Dış kaynak kullanımı ile bünyenizde bir iç denetim departmanı kurmaz, iç denetim personeli istihdam etmezsiniz. İç...
Devamı »

Einstein’ dan Bir Zeka Sorusu

Bilindiği üzere, “yaratıcı problem çözme” konusu sadece iç denetçiler için değil, denetim mesleğinin tüm dallarındaki denetçiler açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle, iç denetçilerin yürüttükleri operasyonel denetimler ile, dış denetçilerin yürüttükleri finansal denetimler “yaratıcı problem çözme” becerilerine en fazla ihtiyaç duyulan denetim türleridir. Denetçilerin yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmek, pek çok faktörde gelişme sağlamakla mümkündür. Bunlar...
Devamı »
Yukarıya Git