İç Kontrol Nedir, Ne Değildir? İç Kontrol Sistemi Nasıl Oluşturulur?

Son birkaç aydır irtibat kurduğum, eğitim verdiğim veya danışmanlık hizmetleri sağladığım pek çok özel sektör işletmesi ile kamu idaresinde iç kontrole ilişkin bir husus dikkatimi çekiyor. Bu şirket ve kurumların yöneticilerinde iç kontrole ilişkin farklı algılamalar olduğunu görüyorum. İç kontrolün ne olduğu, ne işe yaradığı ve iç kontrol sistemlerinin nasıl kurulabileceği konusunda oldukça farklı düşüncelere...
Devamı »

ÖSYM’de Yaşanan Skandallara İlişkin Uzman Görüşü

ÖSYM son 2 senedir skandallar ile çalkalanıyor. Önce, 2010 senesi içinde KPSS sorularının çalınması sonrası ortaya çıkan kopya skandalı, ardından da 2011 senesi içindeki YGS sınavında şifreli soruların bulunduğu iddiası ve sınav kağıtlarının hatalı okunması nedeniyle yaşanan diğer skandallar gündeme damgasını vurdu. Türkiye’de milyonlarca aileyi olumsuz etkileyen bu olayların gerek ÖSYM kurumunun itibarına, gerekse de...
Devamı »

İç Denetim Uzmanlığı Sertifika Programı 4. Grup Kayıtları Başladı

Bahçeşehir Üniversitesi (BÜSEM), Key Akademi ve Altran Control Solutions işbirliği ile oluşturulan ve Türk şirketlerinin yetkin iç denetçi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan, “İç Denetim Uzmanlığı Sertifika Programının” 4.’sü 21 Ocak 2012 tarihinde İstanbul’da başlıyor. Program dahilindeki eğitimler, her biri CIA sertifikası sahibi, mesleğinde yetkin ve tecrübeli eğitimenler tarafından veriliyor. Buna ek olarak program süresince, farklı sektörlerden...
Devamı »

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitimi

Kamu İdarelerinde İç Denetim ve Teftiş Faaliyetleri Birleştirilebilir Mi?

Değişim insanlığın en temel gerçeklerinden birisidir. Değişim bazen dış faktörlerden, bazen de iç faktörlerden kaynaklanır. Bazen dış dünyadaki gelişmeler sizi değişmeye zorlar, bazen de siz değişmek gerektiğini düşünerek bir iç motivasyon ile değişim sürecini başlatırsınız. İnsanlar için de, örgütler için de, toplumlar için de bu böyledir. Kamu İdarelerinde iç denetim faaliyetlerinin başlatılması esasen dış faktörlerden...
Devamı »

Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak

Merkez Bankasının geçtiğimiz gün aldığı zorunlu karşılık artırma kararı ile piyasadan bankacılık sektörü kanalı ile 10 milyar TL’ye yakın para çekmesi bekleniyor. Bilindiği üzere, Merkez Bankası Aralık ayının sonunda da benzer bir karar almış ve piyasadan yine bankacılık kanalı ile yaklaşık 8 milyar TL likidite çekme yoluna gitmişti. Eski bir Merkez Bankalı olarak şunu rahatlıkla...
Devamı »

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitimi

Kamu İdarelerinden gelen yoğun talep üzerine, “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma” konulu, 5 gün süren, uygulamaya yönelik ve son derece kapsamlı bir kurumsal eğitim programı oluşturduk. Eğitim programı, Kamu İdarelerinde iç kontrol sistemi kurmak, koordine etmek, yürütmek ve denetlemekle görevli tüm yönetici ve personelin katılımına açıktır. Eğitim programı her İdare için özel olarak düzenlenecek...
Devamı »

Risk Yönetimi ve İç Kontrol ile İlgili Düzenlemelerin Karşılaştırması

Bugün dünya genelinde pek çok organizasyon, iç kontrol ve risk yönetim faaliyetlerini, tabi oldukları veya kullanmayı kendileri tercih ettikleri rehber düzenlemeler ışığında yapılandırmaktadırlar. COSO’nun İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Çerçeveleri, ISO’nun 31000 Standardı veya İngiliz Hazine Bakanlığı’nın Turuncu Kitabı gibi düzenlemelerin rehberliğinde, etkin sistemler kurulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizdeki Kamu İdarelerinin iç kontrol sistemlerini oluşturmada baz...
Devamı »

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Semineri

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Kamu idarelerinde etkin iç kontrol sistemleri oluşturulması planlanmıştır. Bu amaçla, Kamu İdareleri tarafından çeşitli çalışmalar başlatılmış olup, 5018 sayılı Kanun ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin gerekliliklerini önemli ölçüde karşılayan eylem planları hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Bu bağlamda, tüm Kamu İdarelerinin...
Devamı »

Kamu İdarelerinde Etkin İç Kontrol Sistemleri Nasıl Kurulabilir?

Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Türkiye’nin Kamu Malî Yönetim Sistemi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmis ve bu kapsamda kamu idareleri genelinde etkin iç kontrol sistemleri oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda tüm kamu idareleri iç kontrol sistemlerini 5018 sayılı Kanun hükümleri ile İç...
Devamı »
Yukarıya Git