Denetim Komitesi ve İç Denetim Etkinliği Arasındaki İlişki

Bilindiği üzere ülkemizde ilk olarak SPK ve BDDK düzenlemelerinde yer almış olan, daha sonra yeni Türk Ticaret Kanununda da bahsi geçirilen Denetim Komiteleri (DK), şirketlerde iç kontroller, finansal raporlama, iç denetim, muhasebe sistemleri ve uygulamaları ile dış denetim faaliyetlerinin Yönetim Kurulu adına gözetim ve koordinasyonu ile görevli Komitelerdir. SPK düzenlemelerine göre hisse senetleri borsada işlem...
Devamı »

Özel Sektörde İç Denetim Farkındalığına İlişkin Bir Değerlendirme

Gerek meslek örgütleri, gerek akademisyenler, gerekse de danışmanlar iç denetiminin önemini her yerde vurguluyorlar. Özellikle de yeni TTK ‘nın yasalaşması ile başlayan süreçte, iş dünyasında iç denetim farkındalığı önemli ölçüde artmaya başladı. Özellikle de reel sektörde. Farkındalık iki boyutta artmış gözüküyor. Birincisi, iç denetimi bir meslek olarak fark eden, benimseyen ve kariyer yolu olarak görenlerin...
Devamı »

Denetlenenler ile Sağlıklı İlişkiler Kurmak

Çağdaş, yani risk odaklı iç denetim yaklaşımı genel olarak kuruma, özelde de denetlenenlere değer katmak amacını taşır. Klasik yaklaşımlardan farklı olarak, amaç mevzuata uygunsuzlukları veya münferit hata ve usulsüzlükleri tespit edip, suçluları ortaya çıkartmak değildir. Amaç, o kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmektir. Bu sayede verimsizlik, hata, yolsuzluk, vb. tüm...
Devamı »

İç Denetim Faaliyetinin Performansını Ölçmek

İç denetim, biz meslek profesyonelleri aksine inansak ve aksini savunsak dahi şirketler açısından bir gider merkezi olarak görülüyor. Başta iç denetim yöneticisi (CAE) olmak üzere, diğer iç denetçilerin maaş ve yan faydaları, seyahat giderleri, eğitim masrafları, yazılım ve donanım ihtiyaçları, vb. giderler iç denetimin maliyetini belirleyen unsurlar olarak dikkati çekiyor. Bizlerin savunduğu ise şu; iç...
Devamı »

Ankara ve İzmir’de CIA Sertifikasyonuna Yönelik Hazırlık Kursları Açılıyor

Bilindiği üzere yeni Türk Ticaret Kanunu (yeni TTK) ile iç denetim mesleğinin önemi son derece artmış durumdadır. Şirketlerimiz yetkin iç denetçi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Kariyer sitelerindeki “iç denetçi, iç denetim uzmanı, iç denetim müdürü, iç denetim direktörü” aranıyor ilanlarındaki artışlar herkesin dikkatini çekiyor. Bu ilanlarda dikkat çeken diğer bir husus adaylarda CIA sertifikasının mutlaka aranıyor...
Devamı »

Yeni Türk Ticaret Kanunu Rehberi

Bilindiği üzere, 1 Ocak 1957′de yürürlüge giren ve ülkemizde 50 yılı askın süredir ticaret hayatını yönlendiren Türk Ticaret Kanunumuz, yerini günün koşulları ve gereksinimler dikkate alınarak uzun ve zahmetli bir süreç sonucunda hazırlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu’na bırakmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticaret hayatında devrim olarak nitelendirilebilecek pek çok düzenlemeyi getirmiştir. Özünde şirketlerde kurumsal yönetimi...
Devamı »

İç Denetim Departmanı Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ülkemizde iç denetim konusunda farkındalık arttı. Kanunun gerekçesi, çeşitli danışmanlık şirketlerinin raporları ve fikir liderlerinin yorumlarından, iç denetimin gelecek 10 sene boyunca iş hayatında önem verilen bir konu olacağını ve kurumsal yapılar içinde yer bulacağını söylemek hatalı olmayacaktır. Bu bağlamda, iç denetçilik mesleğinin de geleceğin mesleklerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum....
Devamı »

İşe Nereden Başlamalı: İç Denetim, İç Kontrol veya Risk Yönetimi?

Danışmanlık yaptığım, eğitim verdiğim ya da herhangi bir iş ilişkim olmamasına rağmen, takip ettiğim şirketlerde gözlemlediğim bir olgu var. Bu şirketlerin Yönetim Kurulları ve Üst Yönetimleri, kurumsal yönetim kavramının önemini kavramış durumdalar. Bu konuda bir farkındalık oluşmaya başlamış. Elbette henüz tam anlamıyla benimsenmiş veya kabullenilmiş değil, ancak biraz da yeni TTK’nın zorlaması ile 3-4 sene...
Devamı »

Kurumsal Verimliliğin Artırılmasında Yeni Bir Araç: İç Kontrol

Günümüz dünyasında kalkınmanın itici gücü olarak kabul edilen verimlilik en genel anlamda, “üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki oran” olarak tanımlanabilmektedir. Yani, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle(girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek...
Devamı »

İç Kontrol Nedir, Ne Değildir? İç Kontrol Sistemi Nasıl Oluşturulur?

Son birkaç aydır irtibat kurduğum, eğitim verdiğim veya danışmanlık hizmetleri sağladığım pek çok özel sektör işletmesi ile kamu idaresinde iç kontrole ilişkin bir husus dikkatimi çekiyor. Bu şirket ve kurumların yöneticilerinde iç kontrole ilişkin farklı algılamalar olduğunu görüyorum. İç kontrolün ne olduğu, ne işe yaradığı ve iç kontrol sistemlerinin nasıl kurulabileceği konusunda oldukça farklı düşüncelere...
Devamı »
Yukarıya Git