Anasayfa » Haberler » Uygulamalı İç Denetçilik Eğitimi

Uygulamalı İç Denetçilik Eğitimi

imagesBahçeşehir Üniversitesi BAUSEM ve Control Solutions International tarafından ortaklaşa düzenlenen Uygulamalı İç Denetçilik Sertifika Programı, Türkiye’de özel sektör şirketleri, banka ve finansal kuruluşlar, kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkin ve tecrübeli iç denetçi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, uluslararası standartlarda ve risk odaklı iç denetim faaliyeti yürütebilecek iç denetçiler yetiştirmeye yönelik tasarlanmış, tamamen uygulamaya yönelik bir iç denetçi yetiştirme programıdır.

Program katılımcılarının, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesini temel alarak, görev yaptıkları şirket, banka, finansal kuruluş, kamu idaresi veya sivil toplum kuruluşlarında “risk odaklı denetim planlaması” yapabilmeleri, risk odaklı iç denetim faaliyetleri yürütebilmeleri, denetimlerinde planlama ve saha çalışmalarında çağdaş iç denetim araç ve tekniklerini uygulayabilmeleri ve etkili raporlama yapabilmelerine yönelik “uygulamalı”, gerçek hayattan iç denetim örnekleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim almaları hedeflenmiştir. Program bu yönü ve kapsamı ile alanında ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır.

Program, Bahçeşehir Üniversitesi (BAUSEM) ve Control Solutions International  tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Uluslararası bir iç denetim ve risk yönetimi danışmanlık şirketi olan Control Solutions  International’ ın iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında 30 yılın üzerinde eğitim ve danışmanlık deneyimleri bulunmaktadır.

 

Kimin İçin?

Program, halihazırda iç denetim alanında çalışan veya bu alanda çalışmak isteyen, iç denetim konusunda şirket ve kurumlara dışarıdan  hizmet veren veya vermeyi hedefleyen tüm profesyoneller için uygundur.

Bu bağlamda;

 • İç denetçiler
 • Bağımsız denetçiler
 • Vergi denetçileri
 • Müfettişler
 • Bankaların İç kontrol ve risk yönetimi birimlerde görev yapan uzmanlar
 • Kamu denetçileri
 • SMMM’ler
 • YMM’ler
 • Yönetim danışmanları
 • Mali kontrol alanında çalışan uzmanlar (financial controller)
 • Konu ile ilgilenen akademisyenler programa katılarak, programdan azami fayda sağlayabilirler.

 

Programa Kabul Koşulları

Programa katılmak için aşağıda belirtilmiş olan koşullardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

 • Daha önce BAUSEM veya diğer Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri, TİDE veya uluslararası denetim ve danışmanlık firmaları tarafından sağlanmış asgari 2 tam gün süren temel düzey bir iç denetim eğitimine katılmış olmak,
 • Temel düzey bir eğitime katılmamış ise, BAUSEM’ in yerinde veya uzaktan eğitim olarak sağladığı “Temel Düzey İç Denetim Eğitim Programı”nı tamamlamış olmak,
 • İç denetim, finansal denetim, vergi denetimi, mali kontrol, risk yönetimi, iç kontrol veya kalite iç tetkiki alanlarında asgari 3 sene mesleki deneyime sahip olmak (iç denetim uzman yardımcısı/uzmanı, iç denetçi yardımcısı/iç denetçi, iç denetim sorumlusu/yetkilisi, müfettiş yardımcısı/müfettiş, kontrolör yardımcısı/kontrolör, mali müşavir, yeminli mali müşavir, denetçi yardımcısı, denetçi, vergi denetçisi, denetim sorumlusu, iç kontrol uzmanı, risk yöneticisi, iç kontrol denetçisi vb. unvanlar ile iç denetim ve/veya denetim tecrübesi sahibi olmak),

 

Program Kapsamı

Tamamen uygulamalı bir eğitim olup katılımcıların, görev yaptıkları şirket ve kurumlarda, başarılı iç denetimler gerçekleştirmeleri ve iç denetim sonuçlarını en etkili şekilde raporlamalarını hedeflemektedir.Eğitim kapsamında aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 • Uluslararası İç Denetim Standartları çerçevesinde iç denetimin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması,
 • Süreç bazlı ve risk odaklı iç denetim metodolojisi,
 • İç denetim faaliyetinde risk odaklı planlama ve başarılı denetim yönetimi,
 • İç denetimde ön araştırma (pre-survey) ve risk değerlendirmesi,
 • Saha çalışmaları ve denetim testleri,
 • Bulgu ve önerilerin oluşturulması,
 • Raporlama,
 • 1 adet örnek iç denetim çalışması- vaka çalışması
 • Gerçek hayattan 2 adet örnek iç denetim çalışmasının baştan sonra anlatılması

Kapsama ek olarak, tüm katılımcılara aşağıdaki ek imkan ve faydalar sağlanacaktır:

 • Eğitim notları
 • Örnek bir şirketin iş süreçleri ile süreçler bazında risk ve kontrol veritabanı (katılımcılar denetimlerinde bu veritabanından oldukça büyük fayda sağlayacaklardır),
 • Planlama, saha çalışmaları raporlama ve izlemeye yönelik şablon çalışma kağıtları,
 • Tüm katılımcılara, Dr. Bertan Kaya’ nın Kurumsal Performansı Artırmak için İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Kitabı verilecektir,

Sertifika

Katılımcılar, sertifika programını başarı ile tamamlamak için %80 devam kriterinin yanı sıra, test sınavı veya bitirme projesi seçimine göre  sunum veya sınava tabi tutulacaklardır.  İç denetim çalışmaları ve sonuçlarını, sınıf ile paylaşacak ve geri bildirim alacaklardır. Bu çalışma gruplar halinde de yürütülebilecektir. Sınav alternatifini seçen katılımcılar, test sınavına girerek, sertifikalarını almaya hak kazanacakladır.

Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika ile ayrıca Control Solutions International  tarafından imzalanan sertifikaya sahip olacaklardır.

 

İletişim ve Kayıt İçin:

http://bausem.bahcesehir.edu.tr/program/uygulamali-ic-denetcilik-sertifika-programi/

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM)

Nihal Yüksel veya Ebubekir Çoltu

Tel : 0212 381 59 36
Fax : 0212 381 59 30

Hits: 339

Bir Cevap Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmadı

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yukarıya Git