İç Denetim Ne Değildir?

iceberg-posterYeni TTK ile birlikte iş dünyasında “iç denetim” kavramı daha sık duyulur oldu. İç denetim konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. İç denetimin ne olduğunu tam idrak edememiş ancak iş dünyası ve şirketler üzerinde etkili olan kesimlerin/kişilerin yorumları neticesinde, adına iç denetim denen ancak gerçek anlamda iç denetim olarak kabul edilemeyecek hizmet ya da faaliyetler şirketlere “iç denetim” adı altında pazarlanıyor. Bundan elbette en büyük zararı şirketler ve şirket sahipleri görüyor.

 

Peki gerçek iç denetim nedir? İç denetimden ne beklemeliyiz? Bu soruya cevap veren pek çok yazı kaleme aldım. Bu yazılara site içinde ulaşabilirsiniz. Bu yazılar benim iç denetime yönelik kavramsal yorumlarım. Şahsi görüşlerim.

 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü de iç denetimi “kendince” iyi tanımlamış. İşe hakim meslek uzmanları açısından son derece kaliteli, ancak işin dışındakiler ya da iç denetimden fayda sağlamak isteyen ve ne olduğunu anlamaya çalışanlar açısından da bir o kadar karmaşık bir tanım. Bu tanımı aşağıda sizlerle paylaşmak istiyorum:

 

“ İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

iç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur”.

 

Elbette bu ve diğer bazı tanımlar, iç denetimi anlamak adına tek başına yeterli olabilir. Ancak ben, mesleki anlamda katkı sağlamak adına konuya farklı bir açıdan bakarak, iç denetimin “ne olmadığı” ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

 

İç denetim ne değildir?

 

 • Sadece “mali odaklı” değildir. 
 • Sadece “uygunluk odaklı” değildir.
 • Tüm kurumsal problemlerinizi çözecek sihirli bir değnek değildir.
 • Denetimin “hafifleştirilmiş” hali değildir
 • “Sopası alınmış müfettiş” değildir.
 • “Checklist” denetimi değildir.
 • İç kontrol değildir.
 • Kalite denetimi değildir.
 • Risk yönetimi değildir. Risk yönetiminin ikamesi değildir.
 • Patronların, şirket personelini sıkıştırdığı, sorguladığı bir “mobbing” aracı değildir.
 • İcrayı tuş etme ya da baskı altına alma aracı değildir.
 • Kısa süre içinde uzmanlaşılabilen ve kolay icra edilen bir meslek değildir.
 • Sadece mali konularda yetkinlik gerektiren bir meslek değildir.
 • Sadece “teftiş” değildir.
 • Mali kontrol değildir.
 • Sadece yönetsel ve destek süreçler ile alakalı değildir.
 • Her şirket için gerekli değildir.
 • Sadece eğitim alınarak öğrenilebilen bir meslek değidir.
 • Sabit görevlere geçiş için bir sıçrama tahtası değildir.
 • Tek taraflı bir monolog değildir.
 • Etkili iletişime gerek duyulmayan bir iş değildir.
 • Mesleki gelişmenin belirli bir seviyeden sonra durdurulacağı ya da yavaşlatılacağı bir meslek değildir.
 • Herkesin yapabileceği bir iş ya da sunabileceği bir hizmet değildir.

Hits: 27

Bir Cevap Yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmadı

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yukarıya Git